Lørenskog videregående skole - tilbygg

J.I. Bygg satt opp et frittstående tilbygg tilknyttet det eksisterende skolebygget på Lørenskog videregående skole, samt et nytt inngangsparti.

Nybygg og inneklimaprosjekt

I tilknytning til Lørenskog videregående skole ble det oppført et frittstående bygg tilknyttet eksisterende bygg, med et mellombygg som ble skolens nye inngangsparti. Tilbygget inneholder vestibyle/mellombygg, kjøkken med kantine, 2 auditorium, 1 formidlingsrom, 3 undervisningsrom, 1 naturfagrom med tilhørende forberedelsesrom, 3 grupperom og 1 stort møte/undervisningsrom samt lærerarbeidsplasser.

Det ble også oppført teknisk rom, fordrøyningsbasseng og slokkebasseng under bakken med tilhørende teknisk rom og 2 brannhydranter.

Utomhus ble det levert ny belysning av gangveier, nye elbilladere, samt asfaltering av hele skolens område. Det er også laget ny adkomstvei for skolens varelevering.

Det er levert prefab betongfasade i hvit grafisk betong med gressmønster.

Rehabilitering av eksisterende fasade av bygg A, etterisolert og teglestein forblendet.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Lørenskog VGS - tilbygg

Oppdragsgiver:
AFK Eiendom FKF

Entrepriseform:
Generalenterprise

Adresse:
Sykehusveien 11, Lørenskog

Prosjektstørrelse:
2203 m2/3. etg, samt ombygging av 173 m2

Oppstart:
2015

Andre prosjekter

Se alle prosjekter