Steinveien 12-14

I Steinveien har J.I. Bygg har satt opp tre leilighetsblokker med tilsammen 24 leiligheter av høy standard, samt felles parkeringshus i kjeller.

Nybygg av eksklusive leiligheter

Prosjektet i Steinveien omfattet oppføring av tre leilighetsblokker med til sammen 24 leiligheter, samt et felles parkeringshus i kjeller under byggene. Bygget ble satt opp med råbygg av prefabrikkerte betongelementer, plasstøpt betong, stålkonstruksjoner og ytterveggselementer. På taket ble det etablert private takterrasser omsluttet av et grønt sedumtak. Oppvarming ble hentet fra fjernvarme, og fordelt med vannbåren varme i gulv.

Leilighetene i Steinveien har høy standard, og det vektlegges fine oppholdsarealer utomhus.

Bygningene ble etablert i et bratt terreng ned mot Oslofjorden på den ene siden, og sykehus i drift tett inntil på den andre siden (Sunnaas). Etablering av nytt fortau langs tilliggende veier var også en del av prosjektet.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Steinveien 12-14

Oppdragsgiver:
Solon Eiendom

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Steinveien 12-14, Nesodden

Prosjektstørrelse:
3 900 m2 nybygg for leiligheter / 4 etasjer + takterrasser,  1 000 m2 underliggende P-hus.

Oppstart:
2018

Andre prosjekter

Se alle prosjekter