Nordseter skole

J.I. Bygg totalrehabiliterte Nordseter skole, som opprinnelig var fra 1969. Byggearbeidene ble gjennomført over to år og sto ferdig i 2019.

Kåret til månedens prosjekt av Grønn Byggallianse

J.I. Bygg totalrehabiliterte ungdomsskolebygget ved Nordseter skole. Bygget var opprinnelig fra 1969 og bestod av en kompakt bygningsform i tre etasjer med bærekonstruksjon i plass-støpt betong. Byggearbeidene ble gjennomført over to år, og prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2019. Prosjektet ble i august 2019 kåret til Månedens prosjekt av Grønn Byggallianse.

Totalrehabilitert skole

Rehabiliteringen innebar bygningsmessig oppgradering og pedagogiske tilpasninger av bygget, full utskiftning av byggets tekniske anlegg, energitiltak og utskiftning av klimaskjerm. Ungdomsskolebygget ble tømt for elever i byggeperioden, men det nye barneskolebygget var i full drift.

Prosjektet ble omtalt i Bygg.no 12. november 2019.

Prisvinnende prosjekt

Prosjektet ble i august 2019 kåret til Månedens prosjekt av Grønn Byggallianse.

Undervisningsbygg hadde som krav at bygget skulle prestere på toppnivå miljømessig, og prosjektet var fossilfritt innenfor byggeplassgjerdene. Bygget er også utstyrt med 625 kvadratmeter solcellepaneler på taket og til sammen 374 kvadratmeter vertikale solceller på to av fasadene. Solcellepanelene skal dekke omtrent 25 prosent av skolebyggets energibehov.

Nordseter skole ble blant annet priset for lysforholdene. Ytterveggene har glassfelter som er ført helt opp til etasjeskillene, og i klasserommene er himlingshøyden maksimert ut mot ytterveggene for å optimalisere dagslysinnslippet. Glassvegger mellom klasserom og korridorer slipper også dagslyset inn i kjernen av bygget.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Nordseter Skole

Oppdragsgiver:
Undervisningsbygg

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Adresse:
Ekebergveien 200, Oslo

Prosjektstørrelse:
8 500 m2

Oppstart:
2017

Andre prosjekter

Se alle prosjekter