Roald Amundsen videregående skole - tilbygg

J.I. Bygg oppførte nytt tilbygg på Roald Amundsen VGS. Tilbygget inneholder auditorium, TV-studio og lærerarbeidsplasser. Skolen var i full drift under byggeprosessen.

Nytt tilbygg
Nybygg og inneklimaprosjekt
Skole i drift

J.I. Bygg bygde nytt tilbygg på Roald Amundsen videregående skole med auditorium, TV-studio, undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Inneklima-/ rehabiliteringsprosjekt i eksisterende undervisningsbygg under samme tid. Arbeidene inkluderte blant annet;

  • 6 700 m2 ombygging over 4 etasjer, 1 100 tilbygg over 2 etasjer og 340 m2 påbygg i 4. etasje (tak)
  • etablering av ny energiløsning og varmesentral med varmepumpe og energibrønnpark med 21 brønner for geovarme. Nytt SD-anlegg for eksisterende bygg og nybygg.

Komplett utskifting av ventilasjonsanlegget og installering av vannbårent varmeanlegg i eksisterende skolebygg på 6 700 m2. Det ble bygget nytt ventilasjonshus/teknisk rom på tak. Omfattende elektrotekniske tilpasningsarbeider og bygningsmessig renovering.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Roald Amundsen VGS

Oppdragsgiver:
AFK Eiendom FKF

Entrepriseform:
Generalenterprise

Adresse:
Bregneveien 2, Sofiemyr

Prosjektstørrelse:
8 000 m2

Oppstart:
April 2014

Andre prosjekter

Se alle prosjekter