Kjelsåsveien - Kjelsåsgrenda

J.I. Bygg har satt opp syv moderne vertikaldelte arkitekttegnede tomannsboliger i Kjelsåsveien i Oslo. Boligene er av meget høy standard.

Arkitekttegnede tomannsboliger

I flotte omgivelser på Kjelsås, har J.I. Bygg oppført syv moderne arkitekttegnede vertikaldelte tomannsboliger, med meget høy standard. Boligene er anlagt som en grend, derav navnet Kjelsåsgrenda.

Det er under to av byggene parkeringshus, smørebod og sykkelparkering, de øvrige fem byggene har full kjeller.

Parkeringshus og kjellere er utført i betong, med høye krav til vanntetthet grunnet grunnvann/vanntrykk. Grunnforholdene med kjeller nærliggende til naboeiendommer, medfører spunt langs nabogrenser, bygningsbesiktigelse og rystelseskontroll under byggeperioden. Øvrige plan blir utført som trebygg i varierende farger og med båndtekking på tak.

Kjeller og plan 1 blir utført med vannbåren gulvarme, i øvrige plan er det elektrisk oppvarming.

Utomhusarealene ivaretar overvannshåndtering på egen tomt, og er tilpasset nabogrenser, fortau og private veier som er tett på eiendommen.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Kjelsåsveien 142 / Kjelsåsgrenda

Oppdragsgiver:
Bergskogen Eiendom / Kjelsåsveien 142 AS

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Kjelsåsveien 142, Oslo

Prosjektstørrelse:
2 000 m2 BRA bolig med 700 m2 p-hus

Oppstart:
2019

Andre prosjekter

Se alle prosjekter