Wessel Næringspark

Vestby kommunes byggeskikkspris
Brønnpark

Wessel Næringspark i Hvitstenveien i Vestby kommune består av et kontorbygg, et kontorbygg med tilhørende produksjonslokaler samt to lagerbygg. Samlet størrelse på næringsparkens bygg er 7029 m2.

Kontorbygg, Hvitstenveien 280


Kontorbygget på 1300 m2 fordelt over tre etasjer. Bygget er satt opp med råbygg av stål og prefabrikkerte betongelementer, plasstøpt betong og tradisjonell yttervegg kledd med kombinasjon av Aluminiumskomposittplater og sinusplater. Fasade i 3. etg er foret ut med aluminiumsprofiler. Fra 3. etg er det en innebygd takterrasse med tilgang til egen grønnsakshage. Oppvarmingen hentes fra borehull og fordeles med radiatorvarme. Det er i tillegg klargjort for solcelleanlegg på taket.

Innvendig har bygget en høy standard med blant annet glassfronter til alle kontorer og møterom, heltre gulv, skiferflis og tepper. Det er lagt vekt på et industrielt uttrykk, med blant annet synlige tekniske føringer.

Lagerbyggene er oppført som prefabrikkert stålkonstruksjon med sandwichelementer og plasstøpt betong.

Kontorbygg med tilhørende produksjonslokaler, Rival


Prosjektet omfattet riving av eksisterende lagerbygg, og oppføring av 3 029 m2 produksjonslokaler med tilhørende kontorer for leietaker Rival AS. Produksjonsdelen settes opp med råbygg av stål og prefabrikkerte betongelementer, plasstøpt betong, tradisjonell yttervegg kledd med kombinasjon av Aluminiumskomposittplater og sinusplater. Det ble levert ny infrastruktur ute, med borrehull for varmeanlegget. Ny høyspenttrafo ble bygget for å møte det økte strømbehovet. Bygget ble helsprinklet og vi leverte også slukkevannsbasseng og sprinkelpumpe. Utvendig ble det etablert ny asfalt, parkeringsplasser for området og ladere for elbil.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Wessel Næringspark

Oppdragsgiver:
Quatro Invest

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Hvitstenveien 280

Prosjektstørrelse:
Utvikling og oppføring av Wessel Næringspark

Oppstart:
2019

Andre prosjekter

Se alle prosjekter