Rådhusgata 2

J.I. Bygg sto for fasadeendring, innvendig rehabilitering og leietakertilpasninger av Rådhusgata 2. Resultatet ble et fremtidsrettet og moderne kontorbygg.

Totalrehabilitering av kontorbygg

Prosjektet omfattet fasadeendring og innvendig rehabilitering og leietakertilpasninger av 4 500 m2 BTA fordelt på 5 etasjer og kjeller. Inngangsdøren ble flyttet fra øst- til vestfasaden av bygningen. Eksisterende cellekontorer ble fjernet, og det ble etablert åpne kontorlandskap i 2-4 etasje. Bygget fikk også ny restaurant med storkjøkken i 1 etasje og nye garderobe- og dusjanlegg i kjeller.

Bygget huser i dag NAFs kontorer

I forbindelse med ombyggingen ble ventilasjonsaggregater skiftet ut og elektriske installasjoner oppgradert til moderne standard. Det har vært fokus på driftsvennlige løsninger og lave driftskostnader i ferdig bygg. Det ble benyttet lavemitterende materialer i oppbyggingen. Resultatet ble et moderne, fremtidsrettet og attraktivt kontorbygg, med fleksible løsninger som gjør det enkelt å tilpasse til nye arbeidsprosesser og leietakere.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Rådhusgata 2, Oslo

Oppdragsgiver:
Rådhusgata 2 Oslo AS/ Hathon Holding AS

Entrepriseform:
Totalentreprise med samspill

Adresse:
Rådhusgata 2, Oslo

Prosjektstørrelse:
4 500 m2

Oppstart:
2018

Andre prosjekter

Se alle prosjekter