Nesbru videregående skole

Inneklimaprosjekt

J.I. Bygg hadde entreprise på Nesbru videregående skole som omfattet resterende arbeider for utbedring av ventilasjon. Nesbru vgs ble etablert i 1980 og har i dag 800 elevplasser og 130 ansatte. Skolen har en total bygningsmasse på 14 000 m2 etter å ha blitt utvidet med flere påbygg i nyere tid.

Bygningsmassen inneholder blant annet fellesområder, undervisningsrom, verkstedhaller, kontorer og lærerarbeidsplasser. De eldste byggene ble oppført i 1980, og i disse byggene var det behov for utbedring av ventilasjonen.


Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Nesbru videregående skole

Oppdragsgiver:
Viken Fylkeskommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Halvard Torgersens vei 8, Billingstad

Prosjektstørrelse:
Utbedring av ventilasjon

Oppstart:
2022

Andre prosjekter

Se alle prosjekter