Hvordan jobber vi med hms?

Helse, miljø og sikkerhet

Vårt aller viktigste mål i J.I. Bygg er å skape en sikker og trygg arbeidsplass for alle våre medarbeidere, entreprenører, underleverandører og andre samarbeidspartnere. Vi er vårt ansvar bevisst på at det i vår bransje kan være utfordrende arbeidsdager med høyt tempo, forventninger og arbeidsdager som kan være fysisk krevende. Vi jobber derfor aktivt for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerheten blant alle våre medarbeidere. Dette har vi fokus på i alle grunnleggende prosesser gjennom hele prosjektfasen, fra planlegging, gjennom hele byggefasen og som en del av sluttevalueringen til avsluttende prosjekter.

Vi har jevnlig og tett oppfølging på prosjektene og byggeplassene. På hvert prosjekt har J.I. Bygg egne dedikerte HMS-koordinatorer, som blant annet bistår ved å gå faste og uanmeldte vernerunder. Vårt HMS-arbeid skal bidra til å skape en felles forståelse av at alle involverte sitter på et ansvar for å bidra til at alle medarbeidere kommer trygt hjem, hver eneste dag. Dette gjelder både internt i J.I. Bygg, men også i vårt forhold til oppdragsgiver, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi i J.I. Bygg er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø, hvor du som medarbeider skal føle at det er rom og muligheter for utvikling, både personlig og karrieremessig. Dette skal gjelde uansett hvilket faglig grunnlag du har.

Les mer om våre etiske retningslinjer her

Miljø

Byggenæringen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, og J.I. Bygg er sitt ansvar bevisst. J.I. Bygg har i mange år vært Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at vi oppfyller bransjetilpassede miljøkrav og jobber systematisk med tiltak for å sikre en miljøvennlig bedrift og et godt arbeidsmiljø.

Det J.I. Bygg utvikler og bygger i dag, er bygg som skal være designet for fremtiden og generasjonene som kommer. Vi skal sørge for at våre prosjekter gjennomføres på en så miljøvennlig og bærekraftig måte som mulig. For å sikre dette kreves det at vi bistår våre kunder med å finne de beste løsningene. Dette gjør vi ved å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til blant annet å redusere avfall og øke kildesorteringen ute i våre prosjekter.

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. Sertifisering av bygg tar hensyn til energibruk, materialbruk, inneklima, stedstilpasning, utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann, økologi, innovasjon og at miljøarbeidet er ledelsesforankret. Flere av våre prosjekter, både nybygg og eksisterende bygg, er BREEAM-sertifisert. For å sikre at vi besitter riktig kompetanse og følger med i utviklingen, har J.I. Bygg også valgt å utdanne flere av våre medarbeidere til akkrediterte profesjonelle brukere av BREAAM-NOR. Les mer om BREEAM-NOR.

Les våre miljørapporter her

Digitalisering

Vi mener at digitalisering er et av de viktigste verktøy for å sikre at J.I. Bygg er en konkurransedyktig og bærekraftig aktør for fremtiden. Vi er opptatt av å se mulighetene som vil oppstå ved å ta i bruk ny teknologi. Dette vil igjen bidra til nye løsninger og effektivitet i prosjektene.

God kommunikasjon og samarbeid er essensielt for å drive og oppnå et vellykket prosjekt. Ved å bruke digitale samhandlingsplattformer som Dalux, gir dette oss mulighet til å samhandle på en effektiv og trygg måte. Vi ser at dette sikrer en god oppgaveflyt og involvering fra alle relevante på prosjektet.