Askim videregående skole

Oppføring av nybygg og lagerbygg, oppgraderinger av utomhus og eksisterende anlegg. Prosjektet skal ved ferdigstillelse miljøsertifiseres BREAAM Very good.

J.I. Bygg er tildelt oppdraget for utvidelse av Askim videregående skole.

Prosjektet omfatter blant annet oppføring av et nybygg og lagerbygg, endring og oppgradering av utomhusanlegg, energisentral og tekniske anlegg. Nybygget skal i hovedsak være et bygg for yrkesforberedende utdanningsprogram, noe som reflekteres i bygningens utforming. Det er blant annet lagt stor vekt på gjennomtenkte løsninger og funksjoner som fremmer bærekraft og stolthet til yrkesfaglige fagområder.

Prosjektet skal sertifiseres BREEAM Very Good.

J.I. Bygg ser frem til å ta fatt på dette nye og spennende skoleprosjektet i samarbeid med Viken fylkeskommune. Askim videregående skole blir en verdifull tilvekst i vår portefølje av skoleprosjekter for fylkeskommunen, og vi er stolte over å bidra til utviklingen av fremtidens læringsmiljøer. Prosjektet, som kombinerer høye miljøstandarder med tekniske utfordringer, passer godt med vår organisasjon og vi gleder oss til å komme i gang, sier Trond Bakke, prosjektleder i J.I. Bygg.


Trykk deg inn her for en kontinuerlig oversikt over status i byggeperioden / nabovarsling.

Les prosjektomtale i Byggeindustrien publisert 11.09.2023.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Askim videregående skole

Oppdragsgiver:
Viken Fylkeskommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Vammaveien 100, 1813 Askim

Prosjektstørrelse:
Oppføring av nybygg og lagerbygg, samt oppgraderinger av utomhus og eksisterende tekniske anlegg

Oppstart:
2023

Andre prosjekter

Se alle prosjekter