Høyskolen i Oslo

Skole i drift
Bygg regulert til bevaring

På Bislett i Oslo ligger det historiske bygget som er oppført i 1859. Deler av bygget utgjør den eldste delen av det tidligere Frydenlunds bryggeri. I 1990 ble bygget tatt i bruk til undervisningsformål av Høyskolen i Oslo (nå OsloMet). Fra byggherre KLP Eiendomsdrift AS fikk J.I. Bygg i oppdrag å rehabilitere deler av bygget.

Arbeidet som ble gjort omfattet blant annet ombygging av kontorer og undervisningslokaler, omlegging av tak, nye tekniske anlegg og ombygging av inngangsparti og resepsjon. Det ble også etablert åpning i fasade slik at arealet i 1. etg fikk adkomst rett ut på den store plassen.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Pilestredet 52

Oppdragsgiver:
KLP Eiendomsdrift AS

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Pilestredet 52

Prosjektstørrelse:
Rehabilitering av deler av bygget i Pilestredet 52

Oppstart:
2017

Andre prosjekter

Se alle prosjekter