Dønski videregående skole og tannklinikk

J.I. Bygg bygde ny tannklinikk, i felles bygg med nye grupperom og auditorium med plass til 130 personer for Dønski videregående skole

Kombinasjonsbygg med skole, auditorium og tannklinikk

På Gjettum bygde vi nye lokaler for Dønski tannklinikk med 10 behandlingsrom, i felles bygg med nye grupperom og auditorium til 130 personer for Dønski videregående skole. Prosjektet ble gjennomført i nær dialog med tiltakshaver og brukere for å ivareta nødvendige tilpasninger underveis.

Underveis ble prosjektet utvidet med sanering av fyrrom i eksisterende skolebygg på tomten, samt konvertering til fjernvarme med 450 kW varmeveksler som erstatning for olje- og elkjel som energikilde for både nytt og eksisterende bygg.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Dønski VGS og tannklinikk

Oppdragsgiver:
AFK Eiendom FKF

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Rudsveien 73, Gjettum

Prosjektstørrelse:
1 072 m2 / 2 etasjer

Oppstart:
2012

Andre prosjekter

Se alle prosjekter