Hausmanns Hus & Calmeyers gate 12

J.I. Bygg totalrehabiliterer Hausmanns Hus og Calmeyers gate 12. Bygget vil bli et fremtidsrettet næringsbygg.

PLATINUM Smart Building Certification
Bevaringsverdig bygning med antikvarisk rehabilitering
BREEAM Excellent / BREEAM In Use

Rehabilitering av Hausmanns Hus og Calmeyers gate 12

Kontor- og næringsbygg midt i hjertet av Hausmannskvartalene i Oslo sentrum som totalrehabiliteres. Prosjektet består av to sammenbygde bygårder, hvor Calmeyers gate 12 er oppført i 1890 og Hausmanns Hus i 1999.

Hausmanns Hus

Totalrehabiliteringen av Hausmanns Hus inkluderer reetablering av de to øverste etasjene i eksisterende bygg, nye planløsninger, bytte av eksisterende tak og fasader, komplett teknisk anlegg og økning av heiskapasitet.

Resultatet ble bedre enn prospektet!
Halgrim Thon, Hathon Holding AS (utdrag fra tale under åpningsfesten på Hausmanns Hus)

På Hausmanns Hus er syvende etasje bygget om fra en loftsetasje til en ny etasje. I denne forbindelse er det tilført 120 tonn med stål i bærekonstruksjonen. Det er gjennomgående valgt høy teknisk kvalitet. Nytenkende tilnærming med fokus på fleksibilitet og fremtidige tilpasninger i driftsfasen fra prosjektering til drift. Kontorarealer delt opp i grid-system, som gjør fremtidige endringer og tilpasninger enkle og kostnadseffektive. 1. etg bygges som et kombinert møteromsenter med mulighet for større arrangementer og scenerigg. Her vil det bli brukt AV-utstyr og sceneteknikk. Det er også restaurant med fullverdig storkjøkken i 1. etg som retter seg både mot byggets brukere og et allment publikum. Prosjektet sertifiseres til BREEAM Excellent og BREEAM In Use, og var det første rehabiliteringsprosjektet i Oslo sentrum som har registrert seg som BREEAM Excellent. Det tas innovasjonspoeng innenfor tre områder; Smittevernstiltak, Smartsensorteknologi og Teknisk grid. Prosjektet har også som første prosjekt i Norge oppnådd klassifiseringen PLATINUM av det internasjonale organet Smart Building Certification, med historisk beste score på flere av kriteriene.

Hausmanns Hus blir et spesielt fremtidsrettet kontorbygg. På bakgrunn av koronapandemien, ble det utviklet en tiltaksplan for smitteverntiltak i forbindelse med prosjekteringen av bygget. Tiltaksplanen ble utviklet som et samspill mellom Hathon,  smitteverneksperter i Norconsult og bygger på prinsipper fra sykehus.

Nærmere informasjon om tiltakene ble lagt frem i Norconsults podcast «Prosjektkontoret» og i Aftenpostens artikkel fra 26. oktober 2020.

Hausmanns Hus tildeles PLATINUM Smart Building Certification

Hausmanns Hus og Hathon ble som første bygg i Norge tildelt PLATINUM Smart Building Certification.

“The Hathon project is absolutely incredible, completely future focused with a true understanding of the value of smart. Their focus and way of building has given them the ability to stay flexible for their customers, sustainable for the environment, and data focused for a heightened ability to manage their assets and better holistic results. We very much look forward to the next phase of this project where we will share the incredible best practices and continue working together for a smarter future.”

-
Nicholas White, Head of Operations and Strategy at Smart Building Certification

Calmeyers gate 12

Calmeyers gate 12, som også går under navnet "Hattefabrikken", er oppført i 1899. Det var opprinnelig en hattefabrikk, tegnet av en av datidens fremste arkitekter i Norge, Henrik Nissen. Bygget er omfattet av hensynssone bevaring kulturmiljø og regulert til bevaring. Av den grunn har det vært nødvendig å ta særskilte hensyn, både under planleggingsarbeidet og i gjennomføring av byggearbeidene. Bygningen har etter en renovering på 1980-tallet vært en ren kontorbygning med Utlendingsdirektoratet som leietaker, inntil den pågående totalrenoveringen.

Bygningens eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares uendret eller føres tilbake til eldre utførelse. Det har vært tett dialog mellom prosjekt og Byantikvaren for å sikre vern av bygget. Gjenbruk, bevaring og vern er sentralt i prosjektet, samtidig som bygningen får en moderne og høyteknologisk oppgradering. Eksteriørmessig skal bygningens arkitektur opprettholdes, og det er blant annet lagt vekt på å gjenskape tapte verdier, som vinduene i fasaden. Disse skal igjen få buet overkarm etter murbuene i fasadeåpningene, både mot gaten og inn mot gårdsrommet. Hele det opprinnelige bygningsvolumet er bevart i sin opprinnelige form. Det har vært nødvendig å sette i stand murverk og takkonstruksjoner, samtidig som tak- og bærekonstruksjoner er blitt forsterket for å tåle dagens krav. Visjonen har vært å omskape en historisk viktig og vakker, men nedslitt og lite funksjonell bygning til en topp moderne arbeidsplass, uten å miste den historiske identiteten. (braarkitekter.com)

Bebyggelsen i Calmeyers gate 12 er en bygningsmasse som har til dels store skjevheter og høydeforskjeller. Det var derfor viktig at dette ble hensyntatt i detaljprosjekteringen, slik at skjevhetene ble plukket opp og oversatt i digitalt format. Når det gjelder bruk av prosjekteringsverktøy i eldre rehabiliteringsprosjekter som dette, var det derfor viktig å ta i bruk riktig verktøy som tok hensyn til blant annet skjevhetene på gulv og vegger.

Foto: BRA Arkitekter AS

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Hausmanns Hus og Calmeyers gate 12

Oppdragsgiver:
Hathon Holding AS

Entrepriseform:
Totalentreprise i samspill

Adresse:
Hausmannsgate 21 og Calmeyers gate 12

Prosjektstørrelse:
13 800 m2 totalrehabilitering av gammelt næringsbygg

Oppstart:
2021

Andre prosjekter

Se alle prosjekter