Rådhusgata 2

Rådhusgata 2 og Sentrumsveien 9 er et todelt bygg som er knyttet sammen med en felles trapp- og heissjakt. J.I. Bygg bygde ut og rehabiliterte bygningene.

Påbygg og ombygging av kontorer

Rådhusgata 2 og Sentrumsveien 9 i Vestby er et todelt bygg som er knyttet sammen med en felles trapp- og heissjakt. Byggene er på folkemunne omtalt som «postbygget» og «bankbygget» ettersom det historisk sett har vært benyttet til dette.

Rådhusgata 2 består av to plan, i tillegg til kjeller som inneholder tilfluktsrom, teknisk rom, garderober og et gammelt hvelv. Dette bygget ble delvis rehabilitert og i helhet klargjort for videre fremtidige inneklimatiltak.

Sentrumsveien besto tidligere av èn etasje, men er nå bygget om til 4 etasjer. Plan 1-3 er bygget som spesialtilpassede arealer for administrasjonsarealer, fysioterapi, voksenopplæring og dagsenter. Det har vært utstrakt planlegging med fremtidige brukere i prosjekteringen for å oppnå egnede løsninger for grupper med spesielle behov. Krav og løsninger rundt universell utforming var spesielt i fokus.

Plan 4 består av teknisk rom. Bygget ble levert med moderne teknisk anlegg med energibrønner, varmepumper, og aggregater med optimizer. Toppsystemet ivaretar den energiøkonomiske driften gjennom styring av varme/kjøling, luftmengder via VAV, solskjerming og belysning.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Rådhusgata 2 - Sentrumsveien 9

Oppdragsgiver:
Vestby kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Rådhusgata 2, Sentrumsveien 9, Vestby

Prosjektstørrelse:
1500 m2 / 4

Oppstart:
April 2015

Andre prosjekter

Se alle prosjekter