Rehabiliteringssenter på Nesodden

J.I. Bygg bygger rehabiliteringssenter for Scandinavian Property Group

Rehabiliteringssenter/helsehus

J.I. Bygg bygger nytt rehabiliteringssenter/helsehus for SPG på Fjellstrand i Nesodde kommune.

Rehabiliteringssenteret består blant annet av beboerrom, fellesarealer, treningssenter og møterom/kontorer. Det skal også etableres god utomhusområder. En viktig målsetning i arbeidet med bygget har vært å fremheve områdets eksisterende kvaliteter, og la naturen spille en sentral rolle i utformingen og bruken av bygget. Plassert i et skrånende terreng mellom skogen og opparbeidede uteområder, er det lagt vekt på å integrere bygget med omgivelsene rundt.

Byggets fasade er planlagt med trekledning, med vertikale trespiler med varierte mellomrom. Dette skal skape relieffer og slagskygger, som vil gi fasaden spill og dybde.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Rehabiliteringssenter på Nesoddn

Oppdragsgiver:
Scandinavian Property Group

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Fjellstrand, Nesodden

Prosjektstørrelse:
Oppføring av rehabiliteringssenter

Oppstart:
2024

Andre prosjekter

Se alle prosjekter