Lehmanns Brygge

Nybygg av 4 eksklusive leiligheter på bryggekanten i Drøbak

Eksklusive leiligheter på bryggekanten

14 unike fjordleiligheter rett på bryggekanten

Lehmanns Brygge består av 14 eksklusive leiligheter på bryggekanten i Drøbak, med fantastisk utsikt over Oslofjorden. Prosjektet består av to bygg over tre etasjer med syv leiligheter i hvert bygg. Leilighetene ligger vestvendt og har balkong eller terrasse og hage.

En perle i Oslofjorden

Eiendommen ligger i Drøbak sentrum hvor den gamle Hurumfergen gikk fra etter 1952. Prosjektet omfattet rivning av bussgarasje og oppføring av to leilighetsbygg i tre etasjer, til sammen 14 leiligheter. I tillegg oppføring av garasjeanlegg i én etasje med parkeringsplass på taket. Boligbyggenes totale bruttoareal er på ca. 2 130 m2, mens garasjeanlegget har en grunnflate på 580 m2. Byggene ble oppført med betongdekker og et bæresystem av betong og stål. Det ble utarbeidet friluftsområde, lekeareal, grønn struktur og offentlig trafikkområde. Gammelt kaianlegg ble revet, og eksisterende trebrygge ble restaurert og utvidet. Bygningene ble etablert delvis utenfor eksisterende bryggekant, med etablering av nytt land i vannet med omfattende pele- og spuntarbeid til sjøbunn og utfylling.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Lehmanns Brygge leiligheter

Oppdragsgiver:
Olav Thon Gruppen

Entrepriseform:
Totalentreprise i samspill

Adresse:
Lehmannsbrygga 9 og 11, Drøbak

Prosjektstørrelse:
2 900 m2 nybygg for leiligheter / 3 etasjer 570 m2 frittliggende P-hus / 1 etasje

Oppstart:
Mai 2016

Andre prosjekter

Se alle prosjekter