Skeikampen velkomstsenter

Dette har vært første del i nyutviklingen av destinasjon Skeikampen, og J.I. Bygg har stått for blant annet oppføring av leilighetsbygg, rehabilitering av eldre bygg og infrastruktur.

Rehabilitering og nybygg av hotellfasiliteter og leiligheter

Prosjektet har vært første byggetrinn i nyutviklingen av destinasjon Skeikampen, og har bestått av etablering av nye leiligheter, fellesfasiliteter og infrastruktur til fremtidige byggetrinn.

Store deler av gamle Gausdal høyfjellshotell er revet for å gi plass til ny bebyggelse.

Totalt er det levert 26 leiligheter for utleie i regi av Thon Hotels i de rehabiliterte arealene, og 28 enheter for salg i nybygget.

Som en del av det første byggetrinnet på Skeikampen er det bygget restaurant med uteservering, treningssenter, aktivitets- og lekerom samt SPA-avdeling.

Videre er det gjennomført et infrastrukturprosjekt der VA, flomveger, energi og bredbånd er forberedt til fremtidige byggetrinn.

J.I. Bygg sto også for rehabilitering av eldre nabobygg.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Skeikampen Velkomstsenter

Oppdragsgiver:
Thon Hotellbygg

Entrepriseform:
Totalentreprise i samspill

Adresse:
Svingvoll, Gausdal

Prosjektstørrelse:
6 600 m2, fordelt på leiligheter og fellesarealer

Oppstart:
2018

Andre prosjekter

Se alle prosjekter