Konowsgate 67

J.I. Bygg renoverte og bygde om lager/industribygg i Konowsgate 67. Det rehabiliterte bygget tilfredsstiller krav til Enova/lavenergi-bygg.

Lavenergibygg

Renovering og ombygging av lager/industribygg til lokaler for utleie til virksomheter innen handel, lager, verksted, og parkering. Rehabilitert bygg tilfredsstiller krav til Enova/lavenergi-bygg. Fasader er etterisolert med Rockwool Redair og deretter helt ny fasade. Alle vinduer er byttet til nye med U-verdi 0,7.

Det ble etablert nye inngangspartier. Det ble også etablert ny kjørebro på baksiden av bygget for tilkomst i flere plan. Pelefundamenter for etablering av kjørebro. Nye tekniske rom i hvert plan. Støping av forstøtningsmurer. Dekker er forsterket innvendig i plan 3.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Konowsgate 67B

Oppdragsgiver:
Konowsgate 67B ANS

Entrepriseform:
Totalentreprise med samspill

Adresse:
Konowsgate 67B, Oslo

Prosjektstørrelse:
19 300 m2 / 8 etg.

Oppstart:
2014

Andre prosjekter

Se alle prosjekter