Tyrigrava

J.I. Bygg har bistått med å sette Tyrigrava tilbake til originalt uttrykk. Vi fikk oppdraget med å rehabilitere fasaden på funkisbygget.

Tilbakestilling av fasade

Tyrigrava kro har vært et kjært turmål og treffsted for bil- og motorsykkelinteresserte siden 50-tallet. Funkisbygget skulle tilbakeføres til det opprinnelige uttrykket fra 1932, og J.I. Bygg fikk oppdraget med å rehabilitere fasaden.

Illustrasjon av originalt Tyrigrava

Oppdragsgiver og kommunen hadde et sterkt ønske om å sette bygget på Tyrigrava tilbake til den originale stilen. Gjennom årenes løp har bygget gjennomgått flere endringer. Det eksisterer ingen gode originale tegninger som viser konstruksjonen, og man har i stor grad måtte basere seg på gamle fotografier. For å komme inn til den gamle fasaden er det fjernet en kledning av blikk. Fasaden ble isolert, vinduene ble skiftet ut og flyttet, og fasaden fikk murpuss slik den originalt hadde.

Prosjektet forutsatte et tett samspill med byggherre.

Fra åpningen av Tyrigrava


Mer om prosjektgjennomføringen og byggets spennende historie, kan du lese i artikkel i TU fra 20. april 2020.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Tyrigrava

Oppdragsgiver:
Tyrigrava AS

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Gamle Mossevei 43-55, Svartskog

Prosjektstørrelse:
600 m2 fasade og 120 m2 takterrasse

Oppstart:
2020

Andre prosjekter

Se alle prosjekter