Bleiker videregående skole

Bleiker vgs skulle doble kapasiteten og J.I. Bygg hadde totalentreprise på oppdraget. To bygg ble revet, for så å bygges opp igjen.

BREEAM-sertifisert "Very good"
Nybygg og rehabilitering av skole i drift
Massivtre

Bleiker VGS ligger sentralt på Risenga i Asker kommune. Skolen eies av Viken Fylkeskommune. Skolen har i dag 450 elever og 100 ansatte, med opplæringstilbud med primært yrkesfaglige utdanningsprogram, men også for studieforberedende utdanningsprogram samt en tilrettelagt avdeling. Skolen skulle doble elevkapasiteten til 900 elever, noe som også resulterte i en økning til 160 lærer- og administrative arbeidsplasser.

Bygg F, samt bod E og H ble revet, for så og bli oppført som nye bygg. Nybygget F er prosjektert i bærende massivtre over frittbærende gulv i første etasje. Denne delen av prosjektet ble gjennomført i henhold til krav til BREEAM-sertifisering «Very good».

Underveis på nybygget


I tillegg besto prosjektet av ombygging av bygg A, B , C, D og G, samt en større oppgradering av utearealene, med parkanlegg og nye installasjoner i grunnen.


Les mer om åpningen av nye Bleiker videregående skole hos Viken Fylkeskommune.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Bleiker vgs

Oppdragsgiver:
Viken Fylkeskommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Brages vei 1, 1387 Asker

Prosjektstørrelse:
2 500 m2 nybygg i massivtre over 3 etasjer, 9 000 m2 som rehabiliteres og stor utomhus oppgradering

Oppstart:
2020

Andre prosjekter

Se alle prosjekter