Oslo Golfklubb

J.I. Bygg sto for prosjektering og oppføring av nytt klubbhus for Oslo Golfklubb på Bogstad i Oslo. Bygget er et topp moderne anlegg rettet for fremtiden.

Nybygg av klubbhus for en av Norges mest kjente golfklubber

Eksisterende klubbhus ble revet, og det er oppført nytt klubbhus på ca. 2000 m2 fordelt over to plan, ett over og ett delvis under terrenget.

Bygget har et lekkert moderne uttrykk, med en transparens som er godt tilpasset de naturlige omgivelsene. I første etasje er det bygget restaurant med storkjøkken, klubblokaler og møterom med tilhørende terrasser. I underetasje på nivå med golfbanen, er det etablert golfshop og gjort klart for simulatorer, treningsrom, garderober, administrasjon, garderober til gjester, golfbiler og golfutstyr. Bygget har 500 m2 terrasse som er delvis overbygd. Det hentes varme fra borrehull som fordeles med vannbåren varme i gulv. Frikjøling om sommer.


Golfbanen ble ombygget i perioden 2007-2009 og med det nye elegante klubbhuset vil Bogstad være et topp moderne golfanlegg tilrettelagt for dagens og fremtidens behov.

Prosjektet ble presentert i Byggeindustrien  18. januar 2019 og 28. april 2020 .

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Klubbhus for Oslo golfklubb

Oppdragsgiver:
Oslo Golfklubb

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Ankerveien 127, Oslo

Prosjektstørrelse:
2000 m2 nybygg i 2 plan, delvis under terreng, og 500 m2 terrasse

Oppstart:
2019

Andre prosjekter

Se alle prosjekter