Veksthuset Flå

J.I. Bygg oppførte Veksthuset i Flå for Olav Thon. Næringsbygg av betong over 3 etasjer av stål og hulldekker. Tilpasset for bruk av bl.a. kommunen.

Kontor og næringsbygg

J.I. Bygg oppførte Veksthuset i Flå som nybygg for Olav Thon. Bygget ligger fint etablert inntil E7. Ble oppført som næringsbygg med p-hus av betong og i 3 etasjer med stål og hulldekker. Klimavegger ble utført i treverk. Bygget er brukstilpasset for kommunen, biblioteket og legesenter med akuttmottak.

Bygget huser kontorer for Nav, i tillegg til en butikk og bank. Cellekontorer er etablert, samt felles kantine. Det var strenge krav innvendig med tanke på støy. Det ble i tillegg etablert en større parkeringsplass utomhus.


Les mer om prosjektet i Byggeindustrien.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Veksthuset Flå

Oppdragsgiver:
Olav Thon

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Flå Veksthus, Rv7 700, Flå

Prosjektstørrelse:
6 500m2 / 4 etasjer

Oppstart:
April 2014

Andre prosjekter

Se alle prosjekter