J.I. Bygg styrker ledelsen med ansettelse av entrepriseleder

J.I. Bygg styrker ledelsen med ansettelse av entrepriseleder

J.I. Bygg styrker ledelsen med ansettelse av entrepriseleder

Vi er glade for å meddele at Lasse Kristiansen trer inn i stillingen som entrepriseleder/COO i J.I. Bygg.

J.I. Bygg har hatt en betydelig vekst og utvikling de siste årene. Selskapet har blant annet etablert seg med milliardomsetning, opparbeidet en rekordstor ordrereserve og gjennomført flere interne tilpasninger i organisasjonen for å ruste den for fremtiden. For å sikre fortsatt fremgang og møte bransjens utfordringer, har selskapet ansatt Lasse Kristiansen som entrepriseleder.

Lasse har gjennom 37 år i bransjen sin bakgrunn fra selskaper som Veidekke, Backe-gruppen og Betonmast. Han har hatt flere nøkkelroller og vært ansvarlig for store komplekse byggeprosjekter.  Som entrepriseleder i J.I. Bygg vil Lasse være ansvarlig for å lede og optimalisere selskapets prosesser knyttet til gjennomføring av prosjekter. Med sin erfaring vil han også være sentral i virksomhetens strategiske arbeid.

Med en stadig voksende portefølje og økende aktivitet, har vi i J.I. Bygg sett behovet for å styrke ledelsen. Lasse Kristiansen bringer med seg verdifull bransje- og ledererfaring, som vi er trygge på vil bidra til å styrke J.I. Byggs posisjon i markedet og ruste oss for fremtiden. Vi gleder oss til å få ham med på laget, sier Lars Edvardsen, daglig leder i J.I. Bygg.
Jeg ser frem til å starte i den nye rollen, og håper at jeg med min bakgrunn og erfaring kan bli med på videreutvikling og skape gode resultater i et allerede solid selskap, sier Lasse Kristiansen.

Med Lasse Kristiansen på laget, ser vi frem til fortsatt utvikling og videre vekst i vår region.

Foto: t.v. Lars Edvardsen, daglig leder i J.I. Bygg, t.h. Lasse Kristiansen, ny entrepriseleder i J.I. Bygg

Les artikkel i Byggeindustrien datert 26.06.2024.

RELEVANT NYHETER

Se alle nyheter
No items found.

relevant prosjekter

Se alle prosjekter
No items found.
BREEAM
Nybygg
Rehabilitering
Utvikling
Bolig
Offentlige bygg
Næring
Hotell