Vi feirer nytt skoleprosjekt

Vi feirer nytt skoleprosjekt

Vi feirer nytt skoleprosjekt

J.I. Bygg har vunnet anbudskonkurransen om bygging av nye Klemetsrud skole. Prosjektet har som formål å utvide skolen til en full 2-parallel barneskole, med en kapasitetsøkning fra dagens 250 elever til 420 elever.

Foto: MAP Arkitekter

Totalentreprisen innebærer riving av deler av den eksisterende bygningsmassen ved Klemetsrud skole, samt bygging av to nye skolebygg. I tillegg vil det eksisterende verneverdige skolebygget på 1087 kvadratmeter gjennomgå en totalrehabilitering.

Det ene nybygget som skal oppføres på skolen vil være på to etasjer og med et areal på totalt 3425 kvadratmeter. Bygget skal romme klasserom for 1-4. trinn, samt spesialrom. I tillegg blir det en delvis utgravd kjeller med tekniske arealer. Det andre nybygget går også over to etasjer, og skal inneholde klasserom for 5-7. trinn, musikkrom, gymsal og ballbane på taket. Bygget vil være på 2035 kvadratmeter, så totalt vil hele prosjektet utvide Klemetsrud skole med hele 5459 kvadratmeter.

I J.I. Bygg har vi gjennom årene opparbeidet oss god erfaring på skolebygg, og vi gleder oss til å bygge nye Klemetsrud skole for Oslobygg KF. Vi ser frem til å levere et moderne og funksjonelt læringsmiljø som vil tjene elever, lærere og ansatte i mange år fremover, sier Lars Edvardsen, daglig leder i J.I. Bygg AS.
Nå gleder vi oss til å komme i gang med dette prosjektet. Et av våre satsningsområder fremover er ekstra fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Tallene for bransjen som sådal peker i feil retning, og byggherre og entreprenør har felles ansvar for at byggeplassene også skal være trygge arbeidsplasser. Vi har troen på et godt samarbeid med J.I. Bygg i så måte, sier Eli Grimsby, adm.dir i Oslobygg.
Fra venstre; Geirmund Garder (prosjektleder J.I. Bygg AS), Lars Edvardsen(daglig leder, J.I. Bygg AS), Eli Grimsby (adm.dir i Oslobygg), Ragnar HelgeJacobsen (Oslobygg), Katarina Stokke (Oslobygg), Maxim Mironov (Oslobygg),Raquel Garcia Lopez (Oslobygg). 

Les mer i artikkelen hos Byggeindustrien.

relevant prosjekter

Se alle prosjekter
BREEAM
Nybygg
Rehabilitering
Utvikling
Offentlige bygg
Hotell
Næring
Bolig