J.I. Bygg bygger leiligheter og rehabiliteringssenter på Nesodden

J.I. Bygg bygger leiligheter og rehabiliteringssenter på Nesodden

J.I. Bygg bygger leiligheter og rehabiliteringssenter på Nesodden

J.I. Bygg har signert med Scandinavian Property Group (SPG) om bygging av det nye boligprosjektet SVA Nesodden på Fjellstrand i Nesodden kommune. I tillegg til leilighetsprosjektet, skal det også bygges et nærliggende rehabiliteringssenter/helsehus.

SVA Nesodden

Første byggetrinn av SVA Nesodden vil bestå av 45 moderne og lyse leiligheter på 39-129 kvadratmeter, fordelt på tre leilighetsbygg. Alle leiligheter får gode romslige balkonger eller markterrasser, hvorav flere er vestvendt med en fantastisk utsikt over fjorden. Det blir også tilhørende parkeringskjeller og felles uteområder. Det er lagt stor vekt på å ivareta og benytte tomtens særegne kvaliteter, som svaberg, furutrær og skog.

Foto: 3D Estate

SVA Nesodden er et boligprosjekt hvor miljøfokus står sterkt. Det er blant annet i stor grad planlagt bruk av miljøvennlige materialer og utstrakt bruk av tre, både på fasaden, i interiøret og de omkringliggende uterommene. Det skal også bores energibrønner på området for å utnytte den stabile og fornybare energien som finnes lagret i berggrunnen. Byggeplassen skal i byggeperioden være fossilfri, og det legges vekt på sirkulært ombruk og gjenvinning av materialer.

Vi er stolte over å ha fått oppdraget med å bygge SVA Nesodden, med sin fantastiske beliggenhet og unike kvaliteter. Vi takker SPG for tilliten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid, sier Lars Erik Kristiansen, prosjektleder i J.I. Bygg.
Foto: 3D Estate
Rehabiliteringssenter/helsehus

Nærliggende til leilighetsprosjektet, skal J.I. Bygg også bygge et rehabiliteringssenter. Rehabiliteringssenteret består av av beboerrom, fellesarealer, treningsrom og møterom/kontorer for administrasjonen. Bygget plasseres i et skrånende terreng mellom skogen og opparbeidede uteområder, og det er lagt vekt på å integrere bygget med omgivelsene rundt.

Vi er svært fornøyde med å ha signert en avtale med J.I. Bygg for byggingen av SVA Nesodden. Vi har stor tro på prosjektet, og er trygge på at J.I. Bygg med sin kompetanse og erfaring vil bidra til å gjøre prosjektet enda bedre. Vi gleder oss til å byggestarte,og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet gjennom hele byggeperioden, sier Emil Fløvik Nygård, prosjektleder i Scandinavian Property Group.

Foto: Gorilla Studio / Plyo
Foto: Gorilla Studio / Plyo

relevant prosjekter

Se alle prosjekter
BREEAM
Nybygg
Utvikling
Rehabilitering
Bolig
Næring
Hotell
Offentlige bygg