J.I. Bygg er tildelt nytt skoleprosjekt

J.I. Bygg er tildelt nytt skoleprosjekt

J.I. Bygg er tildelt nytt skoleprosjekt

J.I. Bygg har signert kontrakt med Viken fylkeskommune om et nytt skoleprosjekt. Prosjektet omfatter blant annet oppføring av et nybygg og lagerbygg, endring og oppgradering av utomhusanlegg og oppgradering av energisentral og tekniske anlegg. Prosjektet på Askim videregående skole skal miljøsertifiseres BREEAM Very good.

J.I. Bygg ser frem til å ta fatt på dette nye og spennende skoleprosjektet i samarbeid med Viken fylkeskommune. Askim videregående skole blir en verdifull tilvekst i vår portefølje av skoleprosjekter for fylkeskommunen, og vi er stolte over å bidra til utviklingen av fremtidens læringsmiljøer. Prosjektet, som kombinerer høye miljøstandarder med tekniske utfordringer, passer godt med vår organisasjon og vi gleder oss til å komme i gang, sier Trond Bakke, prosjektleder i J.I. Bygg.

Askim videregående skole huser i dag rundt 1140 elever og200 ansatte. Skolen tilbyr opplæringstilbud med yrkesfaglige utdanningsprogram, studieforberedende utdanningsprogram samt en tilrettelagt avdeling. Utbyggingen er planlagt på en ubebygget del av skolens tomt og kan dermed ferdigstilles før eksisterende bygg rives. Plasseringen av nybygget vil skape et samlet og arealeffektivt skolemiljø, hvor hovedbygningene vil definere et attraktivt uteområde som blir skolens nye møtepunkt. Nybygget er prosjektert med en kombinasjon av massivtre og tradisjonell stål- og betongkonstruksjon.

Nybygget skal i hovedsak være et bygg for yrkesforberedendeutdanningsprogram, noe som reflekteres i bygningens utforming. Det er blant annet lagt stor vekt på gjennomtenkte løsninger og funksjoner som fremmer bærekraft og stolthet til yrkesfaglige fagområder.

Byggestart er estimert til 1. kvartal 2024, medferdigstillelse 2. kvartal 2027.

Les artikkel i Byggeindustrien publisert 11.09.2023.

relevant prosjekter

Se alle prosjekter
BREEAM
Nybygg
Rehabilitering
Utvikling
Offentlige bygg
Hotell
Næring
Bolig