Ny samspillskontrakt med Hathon Holding AS

Ny samspillskontrakt med Hathon Holding AS

Ny samspillskontrakt med Hathon Holding AS

J.I. Bygg skal totalrehabilitere bevaringsverdig bygård i Calmeyers gate 12.

Bygget er opprinnelig fra 1890 og består av cirka 1.900 kvadratmeter, fordelt over fem etasjer. Bygården skal gjennom en rehabilitering som baseres på en visjon om å opprettholde bygningens identitet, samtidig som det tilføres teknisk opprustning. Bygården fra 1890 var opprinnelig en hattefabrikk, tegnet av arkitekt Henrik Nissen. Bygningen er bevaringsverdig, og det har vært nødvendig å ta særskilte hensyn under prosjektering og planlegging. Med bakgrunn i byggets historiske identitet, vil det vektlegges at bygningens særpreg skal bevares.

– J.I. Bygg er stolte og glade over å få fortsette det gode samarbeidet med Hathon Holding. Vi har nylig totalrehabilitert Hausmanns Hus, bygningen som ligger vegg-i-vegg til Calmeyers gate 12. Byggherren har lagt ned mye tid og ressurser i forarbeidet, med å få frem historien til bygget og samtidig levere arealer som er i tråd med dagens krav og standard. Fra å være et utdatert, nedslitt og lite funksjonelt bygg, vil dette bli en topp moderne arbeidsplass i åpne og lyse lokaler. Vi ser frem til arbeidet med denne bevaringsverdige bygården, sier Sigurd Korneliussen, prosjektleder i J.I. Bygg.

Les mer om prosjektet her.

Calmeyers gate 12, fasade
– Vi i Hathon Holding AS er stolte over at vi sammen med J.I. Bygg klarer å videreføre identiteten til bygget og området, samtidig som vi skaper en unik og fremtidsrettet møteplass. Sammen med brukerne, besøkende og naboene gleder vi oss til at Hattefabrikken og Hausmanns lager en ny og spennende byhistorie, forteller Olav Engebret Thon i Hathon Holding AS.

relevant prosjekter

Se alle prosjekter
BREEAM
Nybygg
Utvikling
Rehabilitering
Hotell
Offentlige bygg
Næring
Bolig