DYST – INFORMASJON TIL NABOER

Velkommen til nettsiden for naboinformasjon i boligprosjektet Dyst. Her vil J.I. Bygg månedlig oppdatere informasjon om planlagt aktivitet.

Kontaktinfo for prosjektet er som følger:

E-post: dyst@jibygg.no – alle henvendelser.

Vakttelefon (24 timer): +47 905 43 316 – skal kun benyttes ved hastehenvendelser/fare.

Trykk deg inn på informasjonsskriv nedenfor, for seneste informasjon og status: