Byggeplass med fokus på miljø

Byggeplass med fokus på miljø

Byggeplass med fokus på miljø

Innerst i Maridalen ligger den tidligere militære leiren Skar leir. Oslo kommune kjøpte leiren av Forsvarsbygg i 2007, med ønske om å bevare verdifulle arealer i marka og vurdere mulig bruk for kommunale formål. Som en forutsetning for at bygg i Skar leir skal kunne benyttes, er J.I. Bygg nå i ferd med å fullføre arbeidet med å etablere nødvendig infrastruktur. Byggeplassen er blitt driftet som en mellomting av fossil- og utslippsfri.

Planlegging og tilrettelegging

I tråd med kontrakten og de spesifikke kravene som var satt av oppdragsgiver Oslo kommune for å oppnå en fossilfri byggeplass, er byggeplassen på Skar leir i god rute. En fossilfri byggeplass er av Miljødirektoratet definert som en byggeplass som gir null utslipp av fossil CO2. Anleggsmaskiner på plassen skal gå på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel. Byggvarme og byggtørk skal bruke fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.

I tillegg til tiltak som er nødvendige for å oppnå kravet, valgte J.I. Bygg å sette inn ytterligere tiltak for å redusere utslipp og bidra til en mer bærekraftig byggeprosess. Det ble valgt en kombinasjon mellom fossilfrie anleggsmaskiner og elektriske anleggsmaskiner. Av de elektriske anleggsmaskinene inkluderte dette elektriske hjullastere, ulike typer elektriske gravemaskiner og elektrisk lastebil. For å støtte drift og lading av de elektriske maskinene, ble det installert ladestasjoner på byggeplassen.

- Det krever mer planlegging og tilrettelegging når byggeplassen skal være fossil- og utslippsfri, men alt i alt sitter vi med en samlet god erfaring fra byggeplassen på Skar leir. Her er vi plassert midt i landlige omgivelser i Maridalen med naboer og turgåere, men med elektriske anleggsmaskiner har vi hatt en stor fordel ved at vi har hatt mulighet til å opprettholde et lavt støynivå for nærområdet, sier Daniel Isaksen, prosjektleder i J.I. Bygg.


Elektriske oppvarmingsløsninger

Elektrisk oppvarming på byggeplasser er en effektiv og miljøvennlig løsning. På Skar leir har det kun blitt benyttet elektriske oppvarmingsløsninger, både på anleggskontoret og på byggeplassen generelt. Ved å erstatte tradisjonelle oppvarmingsmetoder som bruker fossile brenselkilder, reduseres både utslippene av klimagasser og lokale forurensninger.

Skar leir ligger midt i idylliske Maridalen i Oslomarka

Ved å ta i bruk elektriske anleggsmaskiner og sørge for at nødvendig ladesystem er på plass, har vi demonstrert vår forpliktelse til å oppnå en bærekraftig byggeprosess. Ikke bare reduseres de direkte utslippene av klimagasser og luftforurensning, men vi legger også grunnlaget for fremtidige byggeprosjekter som tar hensyn til miljøet og bidrar til en mer bærekraftig fremtid. J.I. Bygg er glade for å være en del av denne positive utviklingen og ser frem til å fortsette å implementere miljøvennlige tiltak på våre fremtidige prosjekter og byggeplasser.

RELEVANT NYHETER

Se alle nyheter
No items found.

relevant prosjekter

Se alle prosjekter
No items found.
BREEAM
Nybygg
Utvikling
Rehabilitering
Næring
Hotell
Offentlige bygg
Bolig