J.I. Bygg vant anbudskonkurranse på Rikshospitalet

J.I. Bygg vant anbudskonkurranse på Rikshospitalet

J.I. Bygg vant anbudskonkurranse på Rikshospitalet

J.I. Bygg har inngått kontrakt med Helse Sør-Øst RHF om gjennomføringen av en del av rokadeprosjektet på det nye Rikshospitalet i Oslo. Dette prosjektet er initiert som følge av beslutningen om å etablere et nytt sykehus i tilknytning til det eksisterende Rikshospitalet.

Rokadeprosjektet har som mål å legge til rette for at utbyggingen av det nye sykehuset kan starte som planlagt. For å sikre en god prosess skal dagens virksomhet i det eksisterende Rikshospitalet lokaliseres til midlertidige eller permanente arealer, slik at riving av deler av dagens bygningsmasse kan gjennomføres.

J.I. Bygg har fått oppdraget med en del av rokadeprosjektet som blant annet går ut på å klargjøre for riving, dette innebærer at lokaler må tømmes og funksjoner rokkeres. Noen funksjoner skal flyttes midlertidig før de skal over i det nye Rikshospitalet, mens andre vil bli permanent omstrukturert.

Illustrasjon, forberedende arbeider
J.I. Bygg er svært fornøyde med å kunne bidra til rokadeprosjektet ved Rikshospitalet. Dette er et betydningsfullt prosjekt som vil legge grunnlaget for fremtidens helsevesen i regionen. Vi er stolte av å ta del i arbeidet som skal klargjøre for riving og flytting av funksjoner for å gjøre plass til det nye sykehuset. J.I. Bygg ser frem til et givende samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, sier Geirmund Garder, prosjektleder i J.I. Bygg.  
Geirmund Garder, prosjektleder i J.I. Bygg

Les artikkel i Byggeindustrien publisert 29.10.2023.

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

RELEVANT NYHETER

Se alle nyheter
No items found.

relevant prosjekter

Se alle prosjekter
No items found.
BREEAM
Nybygg
Utvikling
Rehabilitering
Hotell
Næring
Offentlige bygg
Bolig

relevante prosjekter

Se alle prosjekter
No items found.
BREEAM
Nybygg
Utvikling
Rehabilitering
Bolig
Hotell
Næring
Offentlige bygg