Unger Fabrikker

For Unger Fabrikker i Fredrikstad har J.I. Bygg bygd nytt kontorbygg med tilhørende garderobeanlegg. Prosjektet var en totalentreprise som inkluderte riving av eksisterende svovellager, grunnarbeider og oppføring av nybygg på totalt rundt 1.050 kvadratmeter.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Unger Fabrikker

Oppdragsgiver:
Unger Fabrikker

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Narntegata 25

Prosjektstørrelse:
Riving av eksisterende eldre bygg, samt oppføring av nybygg på rundt 1.050 kvadratmeter

Oppstart:
2021

Unger Fabrikker

Hyggelig fellesarealer på kjøkkenområdet

Nybygget er over tre etasjer, hvorav underetasjen vil inkludere garderobe, teknisk rom, vaske- og tørkerom. Første og andre etasje vil bestå av inngangsparti, garderobe, toaletter, møterom og kontorer.

project image

Gjennomgående tema på hele bygget

project image

Kontor

project image

Godt med garderobeplass for arbeiderne på fabrikken

project image

Inngangspartiet på fabrikken