Unger Fabrikker

For Unger Fabrikker i Fredrikstad skal J.I. Bygg bygge nytt kontorbygg med tilhørende garderobeanlegg. Prosjektet er en totalentreprise som inkluderer riving av eksisterende svovellager, grunnarbeider og oppføring av nybygg på totalt rundt 1.050 kvadratmeter.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Unger Fabrikker

Oppdragsgiver:
Unger Fabrikker

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Narntegata 25

Prosjektstørrelse:
Riving av eksisterende eldre bygg, samt oppføring av nybygg på rundt 1.050 kvadratmeter

Oppstart:
2021

Unger Fabrikker

Status pr juli 2022

Bygget vil bli over tre etasjer, hvorav underetasjen vil inkludere garderobe, teknisk rom, vaske- og tørkerom. Første og andre etasje vil bestå av inngangsparti, garderobe, toaletter, møterom og kontorer.