Tyrigrava

Tyrigrava kro har vært et kjært turmål og treffsted for bil- og motorsykkelinteresserte siden 50-tallet. Funkisbygget skal tilbakeføres til det opprinnelige uttrykket fra 1932, og J.I. Bygg har fått oppdraget med å rehabilitere fasaden. 

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Tyrigrava

Oppdragsgiver:
Tyrigrava AS

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Gamle Mossevei 43-55, Svartskog

Prosjektstørrelse:
600 m2 fasade og 120 m2 takterrasse

Oppstart:
2020

Tyrigrava

Oppdragsgiver og kommunen har et sterkt ønske om å sette bygget tilbake til den originale stilen. Gjennom årenes løp har bygget gjennomgått flere endringer. Det eksisterer ingen gode originale tegninger som viser konstruksjonen, og man har i stor grad måtte basere seg på gamle fotografier. For å komme inn til den gamle fasaden er det fjernet en kledning av blikk. Fasaden isoleres, vinduer skiftes og flyttes ut, og fasaden vil få murpuss slik den hadde originalt.

Prosjektet forutsetter et tett samspill med byggherre. 

Mer om prosjektgjennomføringen og byggets spennende historie,  kan du lese i artikkel i TU fra 20. april 2020.

 

project image

Tyrigrava kafé og restaurant i 1953.