Steinveien 12-14

Prosjektet omfatter oppføring av tre leilighetsblokker med tilsammen 24 leiligheter, samt et felles parkeringshus i kjeller under byggene. Bygget settes opp med råbygg av prefabrikkerte betongelementer, plasstøpt betong, stålkonstruksjoner og ytterveggselementer. På taket etableres private takterrasser omsluttet av et grønt sedumtak. Oppvarming hentes fra fjernvarme, og fordeles med vannbåren varme i gulv.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Steinveien 12-14

Oppdragsgiver:
Solon Eiendom

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Steinveien 12-14

Prosjektstørrelse:
3 900 m2 nybygg for leiligheter / 4 etasjer + takterrasser,  1 000 m2 underliggende P-hus.

Oppstart:
2018

Steinveien 12-14

Leilighetene vil få en høy standard, og det vil vektlegges fine oppholdsarealer utomhus.

Bygninger etableres i bratt terreng mot ned mot Oslofjorden på en side, og sykehus i drift tett inntil på den andre side (Sunnaas). Etablering av nytt fortau langs tilliggende veier er også en del av prosjektet.