Skeikampen Velkomstsenter

Prosjektet har vært første byggetrinn i nyutviklingen av destinasjon Skeikampen,  og har bestått av etablering av nye leiligheter, fellesfasiliteter og infrastruktur til fremtidige byggetrinn.

 

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Skeikampen Velkomstsenter

Oppdragsgiver:
Thon Hotellbygg

Entrepriseform:
Totalentreprise i samspill

Adresse:
Svingvoll, Gausdal

Prosjektstørrelse:
6 600 m2, fordelt på leiligheter og fellesarealer

Oppstart:
2018

Skeikampen Velkomstsenter

Store deler av gamle Gausdal høyfjellshotell er revet for å gi plass til ny bebyggelse.

Totalt er det levert 26 leiligheter for utleie i regi av Thon Hotels i de rehabiliterte arealene, og 28 enheter for salg i nybygget.

Som en del av det første byggetrinnet på Skeikampen er det bygget restaurant med uteservering, treningssenter, aktivitets- og lekerom samt SPA-avdeling.

Videre er det gjennomført ett infrastrukturprosjekt der VA, flomveger, energi og bredbånd er forberedt til fremtidige byggetrinn.