Roald Amundsen VGS

Nytt tilbygg på Roald Amundsen VGS med auditorium, TV-studio, undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Inneklima-/ rehabiliteringsprosjekt i eksisterende undervisningsbygg.

  • 6 700 m2 ombygging over 4 etasjer, 1 100 tilbygg over 2 etasjer og 340 m2 påbygg i 4. etasje (tak)
  • Etablering av ny energiløsning og varmesentral med varmepumpe og energibrønnpark med 21 brønner for geovarme. Nytt SD-anlegg for eksisterende bygg og nybygg.

 

 

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Roald Amundsen VGS

Oppdragsgiver:
AFK Eiendom FKF

Entrepriseform:
Generalenterprise

Adresse:
Bregneveien 2, Sofiemyr

Prosjektstørrelse:
8 000 m2

Oppstart:
April 2014

Roald Amundsen VGS

Skolen var i full drift under byggeperioden.

Komplett utskifting av ventilasjonsanlegget og installering av vannbårent varmeanlegg i eksisterende skolebygg på 6 700 m2. Det ble bygget nytt ventilasjonshus/teknisk rom på tak. Omfattende elektrotekniske tilpasningsarbeider og bygningsmessig renovering.

project image