Rådhusgata 2, Sentrumsveien 9, Vestby

Rådhusgata 2 og Sentrumsveien 9 i Vestby er et todelt bygg som er knyttet sammen med en felles trapp- og heissjakt.

Byggene er på folkemunne omtalt som «postbygget» og «bankbygget» ettersom det historisk sett har vært benyttet til dette.

Rådhusgata 2 består av to plan, i tillegg til kjeller som inneholder tilfluktsrom, teknisk rom, garderober og et gammelt hvelv. Dette bygget ble delvis rehabilitert og i helhet klargjort for videre fremtidige inneklimatiltak. 

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Rådhusgata 2, Sentrumsveien 9, Vestby

Oppdragsgiver:
Vestby kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Rådhusgata 2, Sentrumsveien 9

Prosjektstørrelse:
1500 m2 / 4

Oppstart:
April 2015

Rådhusgata 2, Sentrumsveien 9, Vestby

Bygget ble utvidet fra èn etasje til fire.

Sentrumsveien besto tidligere av en etasje, men er nå bygget om til 4 etasjer. Plan 1-3 er bygget som spesialtilpassede arealer for administrasjonsarealer, fysioterapi, voksenopplæring og dagsenter. Det har vært utstrakt planlegging med fremtidige brukere i prosjekteringen for å oppnå egnede løsninger for grupper med spesielle behov. Krav og løsninger rundt universell utforming var spesielt i fokus.

Plan 4 består av teknisk rom. Bygget ble levert med moderne teknisk anlegg med energibrønner, varmepumper, og aggregater med optimizer. Toppsystemet ivaretar den energiøkonomiske driften gjennom styring av varme/kjøling, luftmengder via VAV, solskjerming og belysning.

project image

project image