Pastor Fangens vei 22

Ombygging og total renovering av eksisterende bygg fra 1967, bestående av underetasje, 1.-4. etasje og loft med oppbygget teknisk rom.

Ble bygget om til omsorgsboliger og helsehus bestående av 29 leiligheter, fellesrom, kontorer, kantine, helsestasjon og aktivitetssenter med blant annet trimrom. 

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Pastor Fangens vei 22

Oppdragsgiver:
Omsorgsbygg Oslo KF

Entrepriseform:
Generalenterprise

Adresse:
Pastor Fangens vei 22, Oslo

Prosjektstørrelse:
2639 m2/ 4 etasjer, underetasje og loft

Oppstart:
April 2015

Pastor Fangens vei 22

Bygget skal ha produksjon av strøm, ved solcellepanel på tak.

Prosjektet innebar rivearbeider av stort omfang. Det ble etablert nye yttervegger og etterisolering av eksisterende betongvegg. Etablering av bæresystem av stål, vindavstiving i gavlvegg, ny takkonstruksjon og balkonger.

project image

Utomhus opprettes en innegjerdet sansehage, en ordinær hage, parkeringsareal for biler og sykler og uteplasser.