Nordseter Skole

Ungdomsskolebygget ved Nordseter skole skal totalrehabiliteres. Bygget er opprinnelig fra 1969 og består av en kompakt bygningsform i tre etasjer med bærekonstruksjon i plass-støpt betong. Formålet til prosjektet er en oppgradering av bygget for å tilfredsstille gjeldende forskrifter og Standard kravspesifikasjon for Oslo Kommune 2015. Byggearbeidene inkludert sluttfasen gjennomføres over to år med oppstart sommeren 2017 og ferdigstilles sommeren 2019.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Nordseter Skole

Oppdragsgiver:
Undervisningsbygg

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Adresse:
Ekebergveien 200

Prosjektstørrelse:
8 500 m2

Oppstart:
2017

Nordseter Skole

Ungdomsskolebygget tømmes for elever i byggeperioden, men det nye barneskolebygget vil være i full drift. Eksisterende ventilasjonsanlegg tilfredsstiller ikke krav til luftkvalitet og luftmengder. Det foreligger et pålegg fra bydelsoverlegen med krav om utbedring av ikke akseptabelt innemiljø. Sammen med oppgradering av byggets tekniske anlegg innbefatter tiltaket pedagogiske tilpasninger og en energimessig oppgradering av bygget. Prosjektet medfører ingen endring av skolebyggets dimensjonerende elevtall eller utvidelse av byggets primære funksjonsareal.