Nordseter Skole

Ungdomsskolebygget ved Nordseter skole ble totalrehabilitert. Bygget var opprinnelig fra 1969 og bestod av en kompakt bygningsform i tre etasjer med bærekonstruksjon i plass-støpt betong. Byggearbeidene ble gjennomført over to år, og prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2019.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Nordseter Skole

Oppdragsgiver:
Undervisningsbygg

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Adresse:
Ekebergveien 200, Oslo

Prosjektstørrelse:
8 500 m2

Oppstart:
2017

Nordseter Skole

Rehabiliteringen innebar bygningsmessig oppgradering og pedagogiske tilpasninger av bygget, full utskiftning av byggets tekniske anlegg, energitiltak og utskiftning av klimaskjerm. Ungdomsskolebygget ble tømt for elever i byggeperioden, men det nye barneskolebygget var i full drift. 

Klikk her for å lese omtale av prosjektet i Bygg.no.

project image

project image

project image

project image
project image
project image