Nordseter Skole

Ungdomsskolebygget ved Nordseter skole ble totalrehabilitert. Bygget var opprinnelig fra 1969 og bestod av en kompakt bygningsform i tre etasjer med bærekonstruksjon i plass-støpt betong. Byggearbeidene ble gjennomført over to år, og prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2019. Prosjektet ble i august 2019 kåret til Månedens prosjekt av Grønn Byggallianse

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Nordseter Skole

Oppdragsgiver:
Undervisningsbygg

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Adresse:
Ekebergveien 200, Oslo

Prosjektstørrelse:
8 500 m2

Oppstart:
2017

Nordseter Skole

Nordseter skole ble oppgradert til et moderne og miljøvennlig skolebygg

Totalrehabilitert skole

Rehabiliteringen innebar bygningsmessig oppgradering og pedagogiske tilpasninger av bygget, full utskiftning av byggets tekniske anlegg, energitiltak og utskiftning av klimaskjerm. Ungdomsskolebygget ble tømt for elever i byggeperioden, men det nye barneskolebygget var i full drift. 

Prosjektet ble omtalt i Bygg.no 12. november 2019.

Prisvinnende prosjekt

Prosjektet ble i august 2019 kåret til Månedens prosjekt av Grønn Byggallianse.

Undervisningsbygg satte som krav et bygg som skulle prestere på toppnivå miljømessig, og prosjektet var fossilfritt innenfor byggeplassgjerdene. Bygget er også utstyrt med 625 kvadratmeter solcellepaneler på taket og til sammen 374 kvadratmeter vertikale solceller på to av fasadene. Solcellepanelene skal dekke omtrent 25 prosent av skolebyggets energibehov.

En av tingene skolen ble priset for av Grønn Byggallianse da de kåret Nordseter skole til månedens prosjekt ved skolestart i år, var lysforholdene. Ytterveggene har glassfelter som er ført helt opp til etasjeskillene, og i klasserommene er himlingshøyden maksimert ut mot ytterveggene for å optimalisere dagslysinnslippet. Glassvegger mellom klasserom og korridorer slipper også dagslyset inn i kjernen av bygget.

project image

Hyggelige fellesarealer

project image

Store vinduer skaper gode lysforhold

project image

Avskjermede fellesarealer for skolens elever

project image

Skolebygget er dimensjonert for seks parallklasser på til sammen opp mot 540 elever

project image
project image

Solcellepanelene skal dekke omtrent 25 prosent av skolebyggets energibehov

project image

Arbeidet på Nordseter skole startet sommeren 2017 og ble overlevert sommeren 2019