Lørenskog VGS – tilbygg

I tilknytning til Lørenskog videregående skole ble det oppført et frittstående bygg tilknyttet eksisterende bygg, med et mellombygg som ble skolens nye inngangsparti. Tilbygget inneholder vestibyle/mellombygg, kjøkken med kantine, 2 auditorium, 1 formidlingsrom, 3 undervisningsrom, 1 naturfagrom med tilhørende forberedelsesrom, 3 grupperom og 1 stort møte/undervisningsrom samt lærerarbeidsplasser.

Det ble også oppført teknisk rom, fordrøyningsbasseng og slokkebasseng under bakken med tilhørende teknisk rom og 2 brannhydranter.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Lørenskog VGS - tilbygg

Oppdragsgiver:
AFK Eiendom FKF

Entrepriseform:
Generalenterprise

Adresse:
Sykehusveien 11, Lørenskog

Prosjektstørrelse:
2203 m2/3 etg. Samt ombygging av 173 m2.

Oppstart:
August 2015

Lørenskog  VGS – tilbygg

Hyggelige uteområder for skolens elever

Utenomhus ble det levert ny belysning av gangveier, nye elbilladere, samt asfaltering av hele skolens område. Det er også laget ny adkomstvei for skolens varelevering.

Det er levert prefab betongfasade i hvit grafisk betong med gressmønster.

Rehabilitering av eksisterende fasade av bygg A, etterisolert og teglestein forblendet.

project image

project image