Lørenskog VGS – tilbygg

I tilknytning til Lørenskog VGS oppføres et frittstående bygg knyttet sammen med eksisterende bygg med et mellombygg som blir skolens nye inngangsparti. Tilbygget inneholder bestibyle/mellombygg, kjøkken med kantine, 2 auditorium, 1 formidlingsrom, 3 undervisningsrom, 1 naturfagrom med tilhørende forberedelse rom, 3 grupperom og 1 stort møte/undervisningsrom samt lærerarbiedsplasser.

Teknisk rom, fordrøyningsbasseng og slokkebasseng under bakken med tilhørende teknisk rom og 2 brannhydranter.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Lørenskog VGS - tilbygg

Oppdragsgiver:
AFK Eiendom FKF

Entrepriseform:
Generalenterprise

Adresse:
Sykehusveien 11

Prosjektstørrelse:
2203 m2/3 etg. Samt ombygging av 173 m2.

Oppstart:
August 2015

Lørenskog  VGS – tilbygg

Utenomhus er det levert ny belysning av gangveier, nye elbilladere, samt asfaltering av hele skolens område. Det er også laget ny adkomstvei for skolens varelevering.

Det er levert prefab betongfasade i hvit grafisk betong med gressmønster.

Rehabilitering av eksisterende fasade av bygg A, etterisolert og teglestein forblendet.

project image

project image