Kjelsåsveien 142

I flotte omgivelser på Kjelsås, bygger J.I. Bygg syv moderne arkitekttegnede vertikaldelte tomannsboliger, med meget høy standard. Boligene er anlagt som en grend, derav navnet Kjelsåsgrenda.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Kjelsåsveien 142 / Kjelsåsgrenda

Oppdragsgiver:
Bergskogen Eiendom / Kjelsåsveien 142 AS

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Kjelsåsveien 142, Oslo

Prosjektstørrelse:
2 000 m2 BRA boli med 700 m2 p-hus,

Oppstart:
2019

Kjelsåsveien 142

Det er under to av byggene parkeringshus, smørebod og sykkelparkering, de øvrige fem byggene har full kjeller.

Parkeringshus og kjellere er utført i betong, med høye krav til vanntetthet grunnet grunnvann/vanntrykk. Grunnforholdene med kjeller nærliggende til naboeiendommer, medfører spunt langs nabogrenser, bygningsbesiktigelse og rystelseskontroll under byggeperioden. Øvrige plan blir utført som trebygg i varierende farger og med båndtekking på tak.

Kjeller og plan 1 blir utført med vannbåren gulvarme, i øvrige plan er det elektrisk oppvarming.

Utomhusarealene ivaretar overvannshåndtering på egen tomt, og er tilpasset nabogrenser, fortau og private veier som er tett på eiendommen.