Kirkegata 32

I Kirkegata 32, midt i Oslo sentrum, rehabiliteres seks etasjer og kjeller, totalt 3 600 m2. All eksisterende teknikk skal skiftes ut.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Kirgegata 32 – rehabilitering og ombygging

Oppdragsgiver:
Kirkegaten 32 AS

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Kirkegata 32, Oslo

Prosjektstørrelse:
3 600 m2 over seks etasjer og kjeller

Oppstart:
2020

Kirkegata 32

I bakgården skal alle vinduer byttes. Tak skal skiftes og stedvis bygges om.

Prosjektet omfatter totalriving av alle etasjer, og oppbygning av 78 hotellrom i 2.-6. etasje, som tilknyttes nabobygg med eksisterende hotelldrift.

1. etasje og kjeller er tenkt overlevert som «white box», altså klargjort for utleie som butikklokaler eller annen næring.

Gulvet i kjeller skal senkes med ca. 30 cm. Alunskifer skal fjernes og forsegles, og forsterkingsstøping av fundamenter skal utføres.

Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres.

Bilde fra bakgård: Her skal alle vinduer byttes. Tak skal skiftes og stedvis bygges om.