Hausmanns Hus

Lokalisert midt i hjertet av Oslo, ligger kontorbygget Hausmanns Hus. J.I. Bygg skal totalrehabilitere samtlige 7 etasjer, i tillegg til underetasjen.

Totalrehabiliteringen inkluderer reetablering av de to øverste etasjene i eksisterende bygg, nye planløsninger, bytte av eksisterende tak og fasader, komplett teknisk anlegg og økning av heiskapasitet. Ved ferdigstillelse skal prosjektet klassifiseres BREEAM Excellent.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Hausmanns Hus

Oppdragsgiver:
Hathon Holding

Entrepriseform:
Totalentreprise i samspill

Adresse:
Hausmannsgate 21, Oslo

Prosjektstørrelse:
11 500 m2 totalrehabilitering, kontorbygg

Oppstart:
2021

Hausmanns Hus

Hausmanns Hus blir et fremtidsrettet næringsbygg med fokus på økt trygghet for brukerne.

Underetasjen vil bli avsatt til sykkelvask og sykkelparkering, parkering med ladestasjoner, tekniske arealer og garderobeanlegg. Plan 1 vil inneholde resepsjon med kafè og personalrestaurant, møteromssenter og fellesarealer. Øvrige etasjer er avsatt til aktivitetsbaserte arbeidsplasser, totalt sett vil det bli 600 arbeidsplasser i bygget.

Hausmanns Hus blir et spesielt fremtidsrettet kontorbygg med mål om å skape en arbeidsplass hvor kontorbrukerne holder seg friske. På bakgrunn av koronapandemien og at man vet at en stor del av egenmeldt og legemeldt sykefravær kan spores tilbake til forkjølelse og influensa, ble det utviklet en tiltaksplan for smitteverntiltak i forbindelse med prosjekteringen av bygget. Tiltaksplanen ble utviklet som et samspill mellom HathonJ.I. Bygg og smitteverneksperter i Norconsult, og bygger på prinsipper fra sykehus.

Nærmere informasjon om tiltakene ble lagt frem i Norconsults podcast «Prosjektkontoret» og i Aftenpostens artikkel fra 26. oktober 2020.

project image

Etasjene på Hausmanns Hus blir tilrettelagt for møtevirksomhet og arbeidsgrupper.

project image

Åpne og lyse arealer med store vinduer som slipper inn mye lys.

project image

De ulike sonene i Hausmanns Hus innbyr til ulike former for arbeidsaktiviteter, enten man vil sitte for seg selv eller med andre.