Glynitveien 33, Ski Næringspark

For Höegh Eiendom skal J.I. Bygg rehabilitere et kombinasjonsbygg i Ski Næringspark på Drømtorp i Ski. Rehabiliteringsprosjektet består av ny fasade, totalrehabilitert kontorområde, nytt lager og tilbygg med inngangsparti.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Glynitveien 33

Oppdragsgiver:
Höegh Eiendom

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Glynitveien 33, Ski

Prosjektstørrelse:
Rehabilitering av kombinasjonsbygg på ca 12.600 m2

Oppstart:
2021

Glynitveien 33, Ski Næringspark

Glynitveien 33 vil bli et fremtidsrettet grønt bygg, med høye krav til miljø og estetikk.

Miljøbygg

Glynitveien 33 vil bli et fremtidsrettet grønt bygg, med høye krav til miljø og estetikk. Et større solcelleanlegg skal installeres på fasade og tak, noe som vil bidra til å redusere byggets energiforbruk betraktelig. Det er også leid inn fargekonsulenter for å utarbeide et eget fargekonsept for bygget.

project image