Dønski VGS og tannklinikk

Her ble det bygget nye lokaler for Dønski tannklinikk med 10 behandlingsrom, i felles bygg med nye grupperom og auditorium til 130 personer for Dønski videregående skole. Prosjektet ble gjennomført i nær dialog med tiltakshaver og brukere for å ivareta nødvendige tilpasninger underveis. Det har ikke vært fraværsskader i dette prosjektet.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Dønski VGS og tannklinikk, Nytt auditorium for vgs og nye lokaler for tannklinikk

Oppdragsgiver:
AFK Eiendom FKF

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Rudsveien 73, Gjettum

Prosjektstørrelse:
1 072 m2 / 2 etasjer

Oppstart:
11.05.2012

Dønski VGS og tannklinikk

Nytt bygg som inneholder tannklinikk, grupperom og auditorium.

Underveis ble prosjektet utvidet med sanering av fyrrom i eksisterende skolebygg på tomten, samt konvertering til fjernvarme med 450 kW varmeveksler som erstatning for olje- og elkjel som energikilde for både nytt og eksisterende bygg.

project image

Behandlingsrom på tannklinikken.

project image

Tannklinikken.