Bulk Fugleåsen

På Fugleåsen i Ski kommune ble J.I. Bygg AS kontrahert til å bygge et lagerbygg på 12 000m2 fordelt på to bruksenheter, hvorav den ene delen var leid ut, og således måtte brukertilpasses. Fugleåsen 10 var leid ut til WABA gruppen (senere Smart Retur) som driver med lagring og reparasjoner av trepaller.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Bulk Fugleåsen

Oppdragsgiver:
Bulk Langhus II

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Fugleåsen 10, 12

Prosjektstørrelse:
12 000m2

Oppstart:
01.03.2017

Bulk Fugleåsen

Lagerbygget er leid ut til Smart Retur som driver med lagring og reparasjoner av trepaller.

Fugleåsen 12 ble bygget som et råbygg hvor tekniske føringer ble lagt inn i bygget, men ikke tilkoblet.

project image