Bergstien 1

Nytt boligkompleks med fantastisk utsikt over hovedstaden

I Bergstien 1, på toppen av Sankthanshaugen, er det oppført 137 leiligheter av meget høy standard.

I dette vakre boligområdet lå det opprinnelig et sykehus på nesten 17 000 m2. Dette ble revet, og det ble gravet og sprengt ned to etasjer, før parkeringskjeller og boligkompleks ble oppført med prefabrikkerte betongelementer.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Bergstien 1

Oppdragsgiver:
Thongård AS

Entrepriseform:
Totalentreprise i samspill

Adresse:
Bergstien 1, Oslo

Prosjektstørrelse:
18 400 m2

Oppstart:

Bergstien 1

Alle leilighetene er av høy standard i størrelser fra 22,4 m2 til 139,5 m2.

Moderne bygg i historiske omgivelser

De nye byggene har fått opp til ni etasjer, men fotavtrykket til de nye byggene er likt det opprinnelige, noe som medfører at ingen av leilighetene er like. Fem av leilighetene har integrert utleieleilighet, og to av toppleilighetene har adkomst direkte fra parkeringskjeller. Fasadene er utført i tegl og puss med detaljer i brannhemmet trepanel.

Bergstien 1 er lokalisert i et område med mye verneverdig bebyggelse, som Gamle Aker kirke og St. Hanshaugens bygårdsstruktur, og ligger nær hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Arbeidene, herunder tunge rive- og sprengningsarbeider, har vært gjennomført inntil eksisterende bebyggelse. VA-arbeidet har også vært omfattende og innebar blant annet etablering av fem fordrøyningsmagasiner. 

Se omtale av prosjektet i Byggeindustrien 3.12.19 her.

project image

Det er lagt godt til rette for at Bergstien 1 skal være et frodig og levende urbant bomiljø. Det er etablert felles og private takterrasser samt flere sedumtak.

project image
project image
project image
project image
project image

I den ene delen av bygget er det bygget en barnehage med lekeplass utvendig. Resten av uteområdene er et nydelig parkanlegg.

project image