Bergstien 1

Bergstien 1 ligger fint på toppen av Sankthanshaugen med flott utsikt over Oslo. Opprinnelig var det et sykehus som er revet og det er sprengt ned 2 etg til p-hus. Sprengning inntil eksisterende bebyggelse . Oppføring av 137 leiligheter av høy standard. Fem av disse leilighetene har integrert utleieleilighet. Fotavtrykket til det nye bygget er likt det opprinnelige , noe som medfører at ingen av leilighetene er like. Det er i tillegg penthouseleiligheter over to plan fra p-hus.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Bergstien 1

Oppdragsgiver:
Thongård AS

Entrepriseform:
Totalentreprise

Adresse:
Bergstien 1

Prosjektstørrelse:
18 400 m2

Oppstart:

Bergstien 1

Flere takterrasser er etablert både felles og private og det er også etablert  grønne tak . VA Jobben har vært utfordrende på grunn av Oslo Kommunes strenge krav, og medførte etablering av 5 fordrøyningsmagasiner.  Fasade i tegl og puss. I den ene delen av bygget blir det etablert en barnehage med lekeplass utvendig. Resten av uteområdene er fint parkanlegg.