Bli bedre kjent med oss

J.I. Bygg er en totalentreprenør som har vært representert i byggenæringen siden 1979. Vi har vårt hovedkontor i Vestby i Viken, og utfører oppdrag for offentlige og profesjonelle private oppdragsgivere. Våre prosjekter er hovedsakelig lokalisert i Oslo og Viken, men opp gjennom årene har vi ferdigstilt et mangfold av prosjekter over hele landet, som offentlige bygg, hoteller, kjøpesentre, boliger, skoler, tekniske anlegg og nærings- og industribygg.

En kvalitetsbevisst samarbeidspartner

I J.I. Bygg er alle ansatte bevisste på at de forvalter et stort ansvar på vegne av kundene våre. For å sikre kvalitet i alle ledd, jobber vi kontinuerlig med faglig utvikling, og legger til rette for at det gode arbeidsmiljøet og fellesskapet kommer til uttrykk i alt vi gjør.

Kvalitet starter med trygge og tilfredse ansatte. At J.I. Bygg er en organisasjon med gode rutiner for prosjektgjennomføring, kvalitetssikring og HMS, bidrar også til økt trygghet for kundene våre. Samtidig har vi knyttet til oss solide underentreprenører og leverandører, som blir håndplukket til hvert enkelt prosjekt.

I J.I. Bygg vektlegger vi skaperglede, kreativitet og nytenkning. Vi strekker oss alltid litt lenger for kundene våre, hvor målet er å finne tilfredsstillende løsninger som dekker deres behov. Håpet er at en slik innstilling bidrar til at vi fortsetter å være en foretrukken og offensiv samarbeidspartner i markedet.

Selv om flertallet av kundene våre er store aktører og proffe på sitt fagfelt, besitter de ikke alltid detaljkunnskap om hva som vil være den beste tekniske, økonomiske eller miljøvennlige løsningen. Vi mener at vårt viktigste konkurransefortrinn som totalentreprenør er å ha det praktiske og formelle på stell, samtidig som vi evner å tilpasse oss kundenes ønsker og behov.

I J.I. Bygg ønsker vi å strekke oss litt lenger for kundene våre. Derfor vektlegger vi skaperglede, kreativitet og nytenkning på arbeidsplassen.

Historie

J.I. Bygg ble etablert som en tømrerbedrift av Jan Isaksen i 1979, og har i alle år holdt til i Vestby, hovedsakelig med lokale ansatte. De første årene ble virksomheten drevet som en familiebedrift, med mindre næringsdrivende og privatpersoner som kunder. I dag har vi ansatte som utfører oppdrag for en rekke offentlige og profesjonelle private oppdragsgivere.

Gjennom mange år har totalentreprenøren J.I. Bygg videreutviklet både intern fagkompetanse og systemer, for å sikre at vi har gjennomgående gode rutiner for prosjektledelse- og gjennomføring. Samtidig har det vært viktig å bevare grunnmuren i bedriften, og vi har fortsatt en egen stab med dyktige og erfarne tømrere.

Vi er en organisasjon med gode rutiner for prosjektgjennomføring, kvalitetssikring og HMS. Det bidrar til økt trygghet for kundene våre.

Miljøansvar og sosialt engasjement

J.I. Bygg er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som innebærer at vi oppfyller bransjetilpassede miljøkrav, og jobber systematisk med tiltak for å sikre en miljøvennlig bedrift og et godt arbeidsmiljø. Vi finner at miljø- og samfunnsengasjementet bidrar til å styrke samholdet og lojalitetsfølelsen innad i bedriften. Å være en Miljøfyrtårn-bedrift, krever en ekstra innsats i form av å være nytenkende og kreativ for å finne miljøbesparende, men samtidig effektive løsninger.

Vi i J.I. Bygg er stolte av den posisjonen vi har fått i nærmiljøet i Vestby, og ønsker å være en aktiv støttespiller for lokale lag og foreninger. Derfor bidrar vi med sponsormidler til en rekke kulturorganisasjoner og idrettslag rundt om i kommunen og ellers i Viken, fortrinnsvis til glede for barn og ungdom.

Kontakt oss

Det gode arbeidsmiljøet og fellesskapet kommer til uttrykk i alt vi gjør.