Kontaktpersoner

Er dere på jakt etter en solid samarbeidspartner innen prosjektstyring, anleggsledelse, tømrerarbeid og kvalitetssikring? Med J.I. Bygg garanterer vi at prosjektet er i trygge hender. Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere under.

Prosjektledere

Lars Edvardsen

Lars Edvardsen

Daglig leder

+47 908 44 960

Werner Isaksen

Werner Isaksen

Prosjektleder

+47 909 19 385

Lasse Syversen

Lasse Syversen

Faglig ansvarlig og prosjektleder

+47 916 50 847

Trond F. Palnes

Trond F. Palnes

Prosjekt- og driftsleder

+47 979 57 156

Trond Bakke

Trond Bakke

Prosjektleder

+47 979 57 151

Geirmund Garder

Geirmund Garder

Prosjektleder

+47 916 50 844

Håkon Jeksrud

Håkon Jeksrud

Prosjektleder

+47 916 50 848

Tor Wettergreen

Tor Wettergreen

Prosjektleder

+47 993 02 650

Lars Parkes Hatlen

Lars Parkes Hatlen

Prosjektleder

+47 916 53 229

Fredrik Olsen

Fredrik Olsen

Prosjektleder

+47 997 95 469

Sigurd Korneliussen

Sigurd Korneliussen

Prosjektleder

+47 480 52 101

Tor Inge Grønnevik

Tor Inge Grønnevik

Prosjektleder

+47 480 98 915

Daniel Isaksen

Daniel Isaksen

Prosjektleder

+47 902 91 231

Vegard B. Skar

Vegard B. Skar

Prosjektleder

+47 922 05 175

Thomas Korneliussen

Thomas Korneliussen

Prosjektleder og -utvikler

+47 917 20 292

Daniel Sand

Daniel Sand

Prosjektleder

+47 971 84 416

Lennart Chr. Olrik

Lennart Chr. Olrik

Prosjektleder

+47 488 90 385

Støttefunksjoner

Geir Fossberg

Geir Fossberg

Hovedverneombud

+47 979 57 152

Unni Osbak

Unni Osbak

Kontorsjef

+47 64 98 33 00/05

Christine Hem

Christine Hem

Regnskapssjef

+47 412 19 514

Einar Berggren Hansen

Einar Berggren Hansen

KHMS-leder

+47 959 11 389

Ragnhild Brækhus

Ragnhild Brækhus

Leder prosjektstøtte, HMS/KS-koordinator, kontrakt

+47 916 50 845

Åse Iren Byberg

Åse Iren Byberg

Prosjektstøtte, HMS-koordinator

+47 909 71 852

Hanne Holm

Hanne Holm

Prosjektstøtte, HMS-koordinator

+47 900 74 733

Anniken Horne Isaksen

Anniken Horne Isaksen

Prosjektstøtte, HMS-koordinator

+47 906 43 636

Susanne Wiik Øksnes

Susanne Wiik Øksnes

Prosjektstøtte, ansvarlig kontrakter, FDV, tilvalg

+47 959 62 269