Om J.I. Bygg AS

J.I. Bygg AS ble etablert av Jan Isaksen i 1979 og har i alle år drevet virksomheten lokalisert i Vestby kommune. Vårt primære nedslagområde er Oslo, Akershus og Østfold, men vi utfører også oppdrag rundt om i landet og i Sverige.

Med snart 40 års virke som tømrer- og totalentreprenørfirma, har J.I. Bygg opparbeidet seg høy kompetanse og bred erfaring med oppføring, ombygging og rehabilitering av alle typer bygg, for det offentlige så vel som for private byggherrer. På vår liste av referanser kan vi vise til en rekke spennende og utfordrende prosjekter, herunder offentlige bygg, hoteller, kjøpesentre, butikker, boliger, tekniske anlegg og nærings- og industribygg. J.I. Bygg har også tilegnet seg en spesiell erfaring med bygg i drift, blant annet som følge av våre rammeavtaler med Akershus Fylkeskommune og Undervisningsbygg.

J.I. Bygg har en sterk organisasjon og gode rutiner for prosjektgjennomføring, herunder kvalitetssikring og HMS, noe som sikrer er effektiv, korrekt og sikker gjennomføring også av omfattende og komplekse prosjekter. Vårt verdigrunnlag og våre etiske retningslinjer ligger til grunn for all vår virksomhet.

Kvalitet skal ivaretas i alle faser i prosjektene, fra planlegging og prosjektering og frem til ferdig bygg. Kvalitet skal også sikres i alle ledd. J.I. Bygg legger stor vekt på valg av riktige samarbeidspartnere til våre prosjekter, og har knyttet til seg solide underentreprenører og leverandører. Samtidig har J.I. Bygg stort fokus på kontinuerlig faglig utvikling av våre kompetente medarbeidere, og satser aktivt på rekruttering av nye dyktige fagfolk.

Teoretisk kompetanse, det solide håndverket, løsningsorientering og respekten for inngåtte avtaler, er sentrale elementer i vår forretningsidé. Gjennom faglig dyktighet, ektefølt engasjement, lojalitet overfor våre oppdragsgivere, og ved å levere kompetanse og kvalitet i tråd med avtale, har J.I. Bygg gradvis opparbeidet seg et solid omdømme og tillit i markedet. Denne tilliten ønsker vi å forvalte med omhu, slik at J.I. Bygg også for fremtiden vil være en foretrukket samarbeidspartner.