LærlingJ.I. Bygg AS er godkjent opplæringsbedrift for tømrerfaget, og har gjennom årene fulgt mange unge lærlinger frem til svennebrevet. 

I J.I. Bygg AS ser vi det som et ansvar og en glede å føre faget videre til nye generasjoner. På samme tid er lærlingeordningen en fin måte å rekruttere nye, dyktige medarbeidere til bedriften, og de fleste av våre lærlinger har fortsatt sin karrière i J.I. Bygg AS etter fullført læretid. Gjennom læretiden følges et opplæringsprogram som skal gi deg variert praksis og den nødvendige innføringen i faget. Gjennom læretiden vil du også følges opp av Opplæringskontoret for byggfag.

Ønsker du å søke lærlingeplass i J.I. Bygg AS, er du velkommen til å sende en e-post med din søknad til firmapost@jibygg.no. Vennligst legg med en kortfattet CV,
karakterutskrifter/vitnemål og eventuelle attester.